Duitse maut per 1 december 2023 bijna verdubbeld. En vanaf 1 juli 2024 ook verplicht voor voertuigen vanaf 3,5 ton.

De Duitse overheid heeft besloten om vanaf 1 december 2023 aanzienlijke verhogingen door te voeren in de tolheffing voor gebruik van de Duitse wegen. Vanaf die datum zal er een toeslag van 200 euro per ton CO2 in rekening worden gebracht. Dit resulteert in bijna een verdubbeling van de huidige maut prijzen.

Bovendien zal vanaf 1 juli 2024 de verplichting om tol te betalen worden uitgebreid naar motorvoertuigen met een toelaatbaar totaalgewicht van 3,5 ton of meer.

Opvallend is dat de opbrengsten van de tolheffing vanaf nu niet langer naar de federale snelwegen zullen vloeien, maar volledig zullen worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de spoorinfrastructuur van Deutsche Bahn.

Echter, tegen het einde van 2025 zullen emissievrije voertuigen worden vrijgesteld van tolheffing. Dit roept echter vragen op, aangezien er op dit moment nog geen geschikte voertuigen beschikbaar zijn voor langeafstandsgoederen- en personenvervoer, evenmin als de benodigde laadinfrastructuur, benadrukken diverse belanghebbenden in de transportsector.

Meer informatie Toll Collect | Tol voor vrachtwagens in Duitsland (toll-collect.de)