Zaken doen met United Container Transport B.V. betekent zaken doen volgens de algemene voorwaarden.

 

Op al onze werkzaamheden betreffende vervoer over de weg zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR Verdrag en in aanvulling daarop vernoemde AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. 

De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kunt u ook hieronder lezen en downloaden

Let op: onze voorwaarden zijn PDF-bestanden. De Adobe PDF-reader kunt u hier downloaden.