MAXIMUM GEWICHTEN EN AFMETINGEN

Voor vrachtwagens gelden er verschillende regels voor de maximumgewichten en -afmetingen. Deze regels zijn vastgesteld in de Europese richtlijnen (EU-vervoersrichtlijn 96/53/EG) en hebben betrekking op vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens en opleggers van meer dan 3,5 ton. Voor het transport moeten wij ons dus aan deze regels houden.

Breedte vrachtwagen

De maximum breedte van een vrachtwagen is beperkt tot 2,55 meter. Dit geldt ook wanneer een vrachtwagen lading vervoert die uitsteekt in de breedte, tenzij hier een vergunning voor is. Bij een geconditioneerd voertuig is dit 2,60 meter, mits de wanden van het voertuig ten minste 4,5 cm dik zijn.

Hoogte vrachtwagen

De hoogte van een vrachtwagen mag niet meer zijn dan 4,00 meter. Ook een container of een ander type oplegger mag niet hoger zijn.

Indien de lading in een standaard container past hoef je hier geen rekening mee te houden. Maar indien je een open-top container of een flatrack gaat laden moet je wel rekening houden dat het binnen de maximale hoogte past. Hierbij dien je rekening te houden met de hoogte van het chassis en de hoogte van de container.

Type Hoogte
Chassis 1,15 m
bodem 20ft 30 cm
bodem 40ft 60 cm
bodem OT 20 cm
8’6 (standard container) 2,59 m
9’6 (High Cube container)  2,89 m
8’6 + chassis 3,74 m
9’6 + chassis 4,04 m*

* Een 9’6 container + chassis is dus eigenlijk te hoog om te vervoeren hiervoor kan een ontheffing worden aangevraagd door de vervoerder. Een ontheffing voor vervoer van high cube containers wordt verleend voor één jaar bij het vervoer van een ISO container met een hoogte van 9’6’’, mits sprake is van intermodaal vervoer en de combinatie niet hoger is dan 4,15 meter

Gewicht vrachtwagen

De EU-normen stellen de maximum massa voor voertuigen en combinaties mede afhankelijk van de asconfiguratie. De toegestane maximum massa is beperkt tot maximaal 40 ton. Nederland hanteert de toegestane aslasten van de EU-normen. In overeenkomsten tussen landen onderling worden soms hogere massa’s toegestaan. Zo hanteert Nederland voor nationaal vervoer standaard 50 ton.

Het maximale toegelaten massa is de optelsom van het gewicht van het voertuig, de inzittende en het laadvermogen.

Een combinatie incl. chassis weegt +/- 14,5-15T. Houdt bij de maximale payload ook rekening met het gewicht van de container (tarra).

 

Land Maximaal grensoverschrijdend gewicht
België 44 ton
Duitsland 40 ton
Frankrijk 40 ton
Griekenland 40 ton
Italië 40 ton
Luxemburg 40 ton
Nederland 44 ton
Oostenrijk 40 ton
Polen 40 ton
Portugal 40 ton
Slovenië 40 ton
Spanje 40 ton
Verenigd Koninkrijk 40 ton
Zweden 40 ton
Zwitserland 40 ton

Brussel werkt wel aan een nieuwe wetgeving voor de maten en gewichten van bedrijfsvoertuigen. Het is hiermee de bedoeling om de efficiëntie en de milieuprestaties van het wegvervoer te verbeteren.

United Container Transport B.V. is niet aansprakelijk voor overschrijding van wettelijke toegestane aslasten als gevolg van te zwaar of verkeerd beladen containers. Eventuele verkeersboetes voortvloeiend uit wettelijke aslast overschrijdingen zullen aan de opdrachtgevers worden doorbelast.

Meest gestelde vragen

Wat is het maximale gewicht wat er geladen kan worden?

Bij het maximale gewicht moet rekening worden gehouden met het gewicht van de trekker, chassis en container. Onze trekkers incl. chassis wegen ongeveer 14.500/15.000 KG. Er blijft dan zo +/- 25.000 KG  over voor de lading en container. Met uitzondering van Nederland en België dan blijft en 29.000 KG over.

Wat is het gewicht van een zeecontainer?

Het gewicht van een zeecontainer wordt bepaald door de constructie. Hierdoor verschilt het gewicht van iedere zeecontainer.

Het gewicht van een lege zeecontainer wordt vaak aangeduid met ’tarra’ (ledig gewicht). Het maximale laadvermogen is afhankelijk van het type container. Deze gegevens zijn op de deuren van de zeecontainer te vinden.

Is er een uitzondering indien het transport met genset wordt uitgevoerd?

Indien het transport wordt uitgevoerd met genset is onze combinatie incl. chassis en genset zwaarder. Er moet dan rekening worden gehouden met +/- 16.000 KG. Het maximale te laden gewicht ligt dan ook lager.