Zegel melding / report boltseal

Beste allen,

Graag willen wij jullie vriendelijk verzoeken indien jullie een UCT boltseal op de container doen dit altijd te melden aan de planning. Deze boltseals worden door UCT voor gefinancieerd.

Controleer ook altijd goed de zegel bij het uithalen van een volle container. Op verschillende media wordt gewaarschuwd voor verbroken zegels die zo zijn gedemonteerd dat deze niet verbroken lijkt. Indien dit voorkomt meld dit altijd direct op de terminal en bij UCT zodat wij hiervan een melding kunnen maken bij de opdrachtgever. Wij geven zoveel mogelijk het zegelnummer op voor volle containers controleer deze altijd met het zegelnummer op de container dit voorkomt problemen.


Dear all,

We would kindly request you to always report to planning if you use a UCT bolt seal on the container. These bolt seals are pre-financed by UCT. 

Pleae always check the bolt seal by collecting a full container. They warn on various media about broken seals that have been disassembled in such way that it does not appear broken. If this happen please always report this immendiately on the terminal and to UCT planning so we can report this to our customers. We provide as much as possibel the seal numbers for full contiainers, always check this with the seal number on th e container to prevent problems. 

hqdefault 1

 

© 2022 UCT | Dashboard