Deelmarktnieuws wijziging in het bufferprotocol Maasvlakte 2 na 1 april

Beste allemaal,

Via dit bericht attendeer ik jullie op de wijziging in het bufferprotocol Maasvlakte 2 na 1 april (as vrijdag!). 

Er verandert niets aan de buffercapaciteit. Wél aan de volgorde waarin de bufferlocaties worden gevuld.

Op hoofdlijnen is de situatie als volgt:

  • Tot 1 april (zie rode stippellijn - huidig) worden de trucks als eerste naar bufferlocatie D geleid, wanneer D vol is worden de trucks naar C geleid.
  • Vanaf 1 april (zie groene lijn - alternatief) worden de trucks als eerste naar bufferlocatie C geleid, wanneer C vol is worden de trucks naar D geleid.

Hieronder lichten we deze situatie graag nader toe.

 

Afbeelding1

 

Impact bouw windpark op Maasvlakte 2 

Vanaf 1 april wijzigt het bufferprotocol tijdelijk op Maasvlakte 2 

De bouw van het windpark op Maasvlakte 2 heeft een flinke impact op de omgeving. 

Samen met opdrachtgever Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf Rotterdam, de hulpdiensten en de betrokken aannemers doet Eneco er alles aan om ervoor te zorgen dat tijdens de bouw de omliggende bedrijven veilig bereikbaar blijven. 

Eerder hebben wij de gebruikers in het gebied geïnformeerd over de noodzaak om de Prinses Maximaweg af te sluiten tijdens de bouw. 

Tijdens de afsluiting gelden de volgende 4 belangrijke afspraken: 

  1. De Maasvlakteweg blijft beschikbaar voor doorgaand verkeer;  
  2. De buffercapaciteit in het gebied blijft intact;  
  3. De hulpdiensten hebben altijd doorgang via de Maasvlakteweg of de Prinses Maximaweg. Tussen deze wegen worden 4 extra (cado’s) doorgangen gemaakt; 
  4. In geval van een calamiteit op de Maasvlakteweg kan doorgaand verkeer gebruik maken van de Prinses Maximaweg.  

Veiligheid
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid in het gebied en de doorstroming van het verkeer. Dat doen we door het nemen van allerlei maatregelen en het informeren van alle betrokkenen over de situatie. Maar daarnaast is het belangrijk dat de verkeersdeelnemers zich houden aan de geldende verkeersregels en dat het bufferprotocol op tijd wordt ingezet, goed wordt uitgerold en wordt nageleefd.  

Per 1 april aanpassing bufferprotocol  

Vanaf 1 april starten we met de bouw van de 10 turbines die langs de dijk komen. Aan de kant van de Maasvlakteweg nemen de bouwactiviteiten in zone D vanaf dat moment snel toe. In zone C zijn de bouwactiviteiten al verder gevorderd waardoor er ter hoogte van zone C meer ruimte is. Daarom wordt vanaf 1 april als eerste gebufferd op zone C en indien nodig op zone D. Bufferzone C wordt ‘gevuld’ vanaf de zuidkant van de Prinses Maximaweg. Daarmee maakt het Amaliaviaduct ook onderdeel uit van de route naar de bufferlocaties. Vanaf het Amaliaviaduct leiden de verkeersregelaars het verkeer de juiste richting. 

Taken en communicatie tijdens bufferen ongewijzigd

Er verandert niets aan de taken en de communicatielijnen vanaf 1 april. Zoals gebruikelijk wordt het bufferen afgeroepen via de piketdienst van HbR waarna de weginspecteurs van RWS de hulp van de betrokken aannemer (van Wilchem) inroepen. Zij zorgen dat de verkeerscoördinatoren in het veld actief worden en o.a. de bekende matrixborden in het gebied plaatsen. Vanaf het eerste moment dat het werkgebied voor de bouw van het Windpark is afgezet, maakt de portier van de bouwplaats ook onderdeel uit van het bufferprotocol. De portier bedient tijdig de schuifpoorten en slagboom bij Radartoren zodat de bufferzones op de Prinses Maximaweg toegankelijk worden voor het vrachtverkeer. Op deze manier zorgen we met elkaar dat het bufferproces goed verloopt. 

Hulpdiensten geïnformeerd 

Betrokken hulpdiensten zijn uiteraard op de hoogte en hebben ingestemd met deze aanpassing. Belangrijk voor hen te weten dat zij in geval van een calamiteit altijd kunnen uitrukken via de Prinses Maximaweg en/of de Maasvlakteweg. Indien nodig is ook het fietspad langs de Prinses Maximaweg beschikbaar en mocht het nodig zijn zelfs de tijdelijk aangelegde bouwweg in zone D.  

Tot slot

De zorg die leeft bij de bedrijven voor wat betreft bereikbaarheid en veiligheid op de Maasvlakte én de recente uitingen hierover zijn niemand ontgaan. 

Er spelen veel discussies in het gebied, waar diverse partijen voor aan de lat staan. 

Als vanzelf kunnen jullie mij altijd aanspreken over zaken die raken aan de bouw van het Windpark en de impact hiervan. 

Meer informatie en actualiteiten rond de bouw van het windpark zijn te vinden op de website https://windparkmaasvlakte2.nl/En om volledig te zijn, neem ik in deze mail ook de volgende 3 punten mee;

Status verkeerslichten op de Maasvlakteweg

De verkeerslichten (VRI) op de Maasvlakteweg, ter hoogte van de bouwplaats van het inkoopstation, is nog tot medio april nodig.

Deze VRI is ingezet om de snelheid uit het verkeer te halen omdat er pal langs de weg op diepte wordt gewerkt. Op deze manier borgen wij de veiligheid van het bouwpersoneel. Omdat er in mei wederom op diepte wordt gewerkt, zal de VRI voor kort tijd terugkomen. Exacte periode communiceer ik graag tegen die tijd.

Langzaam verkeer heeft toegang over de bouwweg

Langzaam verkeer, wat uiteraard niet over de Maasvlakteweg mag rijden, kan via de portier door het werkgebied heenrijden naar de eindbestemming.

Fietspendeldienst ingezet rond shifttijden

Medewerkers die graag met de fiets naar werk komen, hebben ons verzocht de fietspendeldienst in te regelen rond de shift tijden. 

De huidige benzineprijzen maken dat meer medewerkers de fiets nemen. De dienstregeling moet wel goed aansluiten bij de shifttijden en de fietsen moeten degelijk worden vervoerd. Deze aanpassingen, zowel van de fietsaanhanger als de dienstregeling, wordt op dit moment verzorgd door onze aannemer. De datum waarop de nieuwe dienstregeling in gaat, communiceren wij direct richting de fietsers die zich bij ons hebben gemeld en aan de contactpersonen van de bedrijven. 

Tot zover, bij vragen of opmerkingen hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

Jeanette Quak (Eneco)

Omgevingsmanager Windpark Maasvlakte 2

jeanette.quak2@eneco.com

Postbus 19020

3001 BA Rotterdam

Meer weten over ons project? Bezoek de website hier

© 2022 UCT | Dashboard