Berichtgeving PSA Antwerp / MPET ADR registratie


Beste terminalbezoeker,

Met het oog op een vlottere en zelfstandigere dienstverlening wordt per 1 april 2021 de ADR registratie op de Alfapass verplicht op zowel de PSAA als MPET terminals voor alle import transporten met gevarengoed (pickup volle import)  Onze loketbedienden kunnen de ADR problemen vanaf deze datum niet meer oplossen.

Om problemen bij aanmelding en te lange doorlooptijden te vermijden, benadrukken we daarom bij deze nogmaals het belang van een correcte registratie van het ADR certificaat op de Alfapass.

In geval van niet correcte of onvolledige registratie van het ADR certificaat op de Alfapass zal de A-check niet afgerond kunnen worden, en dient het correcte ADR certificaat alsnog op de website van Alfapass geregistreerd te worden.  Dit kan via de link https://online.alfapass.be

Na registratie van het correcte ADR certificaat bij Alfapass kan de chauffeur zijn A-check hervatten en zijn bezoek alsnog afronden.

De volledige registratieprocedure kan u terugvinden op de flyers in bijlage.

Zonder registratie van het correcte ADR certificaat op de Alfapass zal de chauffeur bijgevolg zijn bezoek niet kunnen afronden op de PSAA en MPET terminals.

Specifiek voor MPET zullen transporten met leeg chassis voor enkel ophalen volle ADR container niet langer langs de manuele checker hoeven te passeren.  Hierdoor zullen deze transporten op een nog vlottere manier afgewerkt kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,

Met vriendelijke groet,

PSA Antwerp / MPET

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear visitor,

In the interest of a faster and more independent service, the ADR registration on the Alfapass will be mandatory as from 1 April 2021, on both the PSAA and MPET terminals, for all import transports with dangerous goods (pick-up full import). Our counter staff can no longer solve ADR problems from this date.

In order to avoid registration problems and too long lead times, we emphasize the importance of a correct registration of the ADR certificate on the Alfapass.

In case of incorrect or incomplete registration of the ADR certificate on the Alfapass, the A-check cannot be completed and the correct ADR certificate must still be registered on the Alfapass website. This can be done via the link https://online.alfapass.be.

After registering the correct ADR certificate on the Alfapass website, the driver can resume his A-check and will be able to complete his visit. The complete registration procedure can be found on the flyers in attachment.

Without registration of the correct ADR certificate on the Alfapass, the driver will not be able to complete his visit at the PSAA and MPET terminals.

 

Specifically for MPET, transports with an empty chassis for picking up a full ADR container only, will no longer have to pass the manual checker. As a result, these transports can be completed in an even faster way.

Kind regards,

PSA Antwerp / MPET

 

Instructies_ADR_Alfapass_NL-ENG.pdf

 

© 2021 UCT | Dashboard