Aanscherping veiligheidsregels ECT Delta terminal

Aanscherping veiligheidsregels ECT Delta terminal 

Onderwerp: Aanscherping veiligheidsregels ECT Delta terminal

 

Geachte relatie,

ECT heeft veiligheid hoog in het vaandel staan, zowel voor onze medewerkers als voor bezoekers aan onze terminals. In het belang van een ieder, gelden op onze terminals duidelijke en strikte veiligheidsregels. Deze regels c.q. voorschriften zijn bekend bij alle chauffeurs die de terminal bezoeken en worden door het overgrote deel van de chauffeurs goed nageleefd. 

Helaas is er ook een kleine groep chauffeurs, die zich niet aan de voorschriften en regels houdt. De voorschriften en regels, die niet wordt nageleefd betreffen veelal:

  • overtreding van de verkeersregels (w.o. snelheid, verkeerslichten);
  • koffiebekertjes zetten over de lasers op de aan en aflever blokken;
  • Zich zonder veiligheidshesjes begeven buiten de auto op de blokken, c.q. gebieden waar deze verplicht zijn te dragen.

Gezien de aard van deze overtreding, zijn wij genoodzaakt het naleven van de voorschriften en regels strikter te handhaven. Het volgende geldt bij het niet naleven van de veiligheidsregels:

  • 1steovertreding: opmaken rapportage, die zowel aan de directie van de vervoerder wordt gemeld, als wordt overhandigd aan de overtreder.
  • 2de overtreding:Opmaken rapportage en melding aan de directie van de vervoerder met de mededeling dat de overtreder niet meer gewenst is op terminal. Deze maatregel kan eenmalig worden opgeheven door middel van ondertekening van een verklaring door Directie en chauffeur dat de overtreder zich volledig bewust is van het niet volgen van de voorschriften en de regels volledig zal opvolgen.
  • 3de overtreding: Overtreder wordt niet meer toegelaten op de terminal. Dit zal aan directie en overtreder worden gemeld.

Ook kunnen speciale controles worden verwacht. Carrierchauffeurs zijn tevens geïnstrueerd om, indien geen veiligheid hesje wordt gedragen of een beker over de laser is geschoven, de afhandeling niet uit te voeren.

Laten wij er met z’n allen voor zorgen dat wij op een veilige manier onze werkzaamheden kunnen doen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet / kind regards,

Customer Service Desk.

Hutchison Ports ECT Rotterdam
Europaweg 875, 3199 LD Rotterdam
E: customerservice@ect.nl | T: 31 (0)181 - 278080

© 2023 UCT | Dashboard